وضعیت : ناموجود

لطیفه های شیرین و خنده دار(نمکدون)

  • ناشر: مؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 322
  • شابک: 978-622-08-4035-0
  • سال نشر: 1401
  • قیمت نسخه مکتوب: 100000 تومان

توضیحات:

پردازش طنز و ارائه آن به صورتهای مختلف (نوشتاری، گفتاری، عملی، تصويری و...) از مصاديق آفرينش«هنر و زيبايی»است. از سوی ديگر آفرينش«هنر و زيبايی»از ديدگاه هر مکتب وابسته به اين است که آن مکتب، هنر و زيبايی رادر چه بداند، چه حد و مرزی برای آن قائل گردد، و از هنر و زيبايی در پی تأمین چه هدفی باشد

نظر خود را ارسال کنید: