وضعیت : ناموجود

مرزها را تعیین کنید،آرامش یابید

  • ناشر: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • مترجم: مینا حقیقت
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 370
  • شابک: 978-622-08-2299-8
  • سال نشر: 1401
  • قیمت نسخه مکتوب: 100000 تومان

توضیحات:

 «اين کتاب،انجیل مرزها است. ندرا نه تنها به ما می آموزد که چگونه مرزهای سالم را تعیین کنیم، بلکه می آموزد احساسات و مقاصد خود را نیزروشن کنیم.يافتن آرامش مستلزم نشان دادن خود است-ندرا طرحی را ارائه داده کهنه تنها در مورد چگونگی نشان دادن خود، بلکه به انجام رساندن کار نیز نوشته است.»

نظر خود را ارسال کنید: