وضعیت : ناموجود

بهينه سازی ترمواکونوميک سيستم های جذبی خورشيدی

  • ناشر: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 193
  • شابک: 978-622-08-4681-9
  • سال نشر: 1401
  • قیمت نسخه مکتوب: 99000 تومان

نظر خود را ارسال کنید: