وضعیت : ناموجود

تسهیلگری در توسعه پایدار

  • ناشر: آموزشی تالیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 128
  • شابک: ‭978-600-995-103-1‬‬
  • سال نشر: 1397
  • قیمت نسخه مکتوب: 35000 تومان

توضیحات:

در دنياي كنوني كه محيط زيست به صورت بسيار گسترده در حال تخريب است، فرهنگ سازي در جهت صيانت از محيط زيست مبتني بر توسعه پايدار ضروري است. با توجه به نقش مديريت مشارکتي در حفظ محيط زيست و با توجه به نقش كاركردي زنان در جوامع انساني، زنان نقش مهمي در آموزش و فرهنگ سازي بر عهده دارند. مشاركت فعال زنان در جهت نهادينه كردن فرهنگ زيست محيطي و ضرورت ايجاد بسترهاي لازم جهت نيل به توسعه پايدار امري است كه جهانيان آن را پذيرفته و بر آن تأكيد دارند. در واقع زنان فرهنگ سازان توسعه پايدار به شمار مي‌آيند. حضور كارآمد و فعال زنان و نيز توانمند سازي آنها در چارچوب بهبود سطح زندگي، مشاركت در تصميم گيري‌هاي كلان توسعه و دستيابي آنها به جايگاه، برابر در پرتو رشد اقتصادي و اجتماعي و نيز آموزش مسائل زيست محيطي باعث مي‌شود كه فرآيند آموزش و در نتيجه حفاظت از محيط زيست تا دروني ترين لايه‌هاي اجتماع نفوذ كرده و بدون متحمل شدن هزينه‌هاي مازاد به طور غيرمستقيم بسياري از افراد جامعه آموزش ديده و با توجه مسئوليت چند سويه زنان و نيز نقش آنها در تربيت نسل‌هاي آينده،.... 

نظر خود را ارسال کنید: