وضعیت : ناموجود

علم فناوری و جامعه: رویکرد جامعه شناختی

  • ناشر: آموزشی تألیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 218
  • شابک: 978-600-995-25-9
  • سال نشر: 1397
  • قیمت نسخه مکتوب: 27000 تومان

توضیحات:

تعریفی کلاسیک است که بیان می کند که جامعه شناسی علم عبارت است از مطالعه و بررسی رابطه بین فضای علم )و عناصر آن از قبیل: دانشمندان، نهادهای آموزشی و پژوهشی، مؤسسات علمی، دانشگاهها، کتابخانه ها و همین طور هنجارهای علمی، جو علمی و...( و جامعه )با اجزاء آن مثل: افراد، امکانات اقتصادی -اجتماعی، نهادهای سیاسی - دینی، پارامترهای تاریخی، نظامی، فکری....

نظر خود را ارسال کنید: