وضعیت : ناموجود

آرماتوربندی ساختمان های بتنی برای مهندسین عمران

  • ناشر: آموزشی تألیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 128
  • شابک: 978-600-995-594-7
  • سال نشر: 1398
  • قیمت نسخه مکتوب: 45000 تومان

توضیحات:

وظیفه مدیریت در امر حفاظت و ایمنی در محیط کار چیست ؟

لازم است مدیران و کارفرمایان به اهمییت و ارزش حفاظت صنعتی پی ببرند باید از زیان های مادی ناشی از حوادث صنعتی (اعم از مستقیم و غیر مستقیم)آگاهی داشته باشند..................

نظر خود را ارسال کنید: