جغرافیای شهری بر نظام فضایی و موقع شهر تاکید دارد وعلل پراکندگی شهری و تشابهات و تناقضات اجتماعی -اقتصادی آنها را در ارتباط با شرایط مکانی مطالعه میکند. در کتاب حاضر شهر مراغه از جنبه های گوناگون مورد تحلیل علمی و تحقیقی قرار گرفته است....

36000 تومان

ریشه جرم و جنایت را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد. از آن هنگامی که آدم و حوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای چون خوردن گندم یا سیب از بهشت......

مامان -هاله دخترم -جونم مامان مامان- زنگ میزنن عزیزم فکر کنم بابات باشه برو زودتر درو باز کن -چشم چادرمو سر کردمو دم در رفتم در و باز کردم حدس مامان درست بود خودمو لوس کردمو گفتم......

سلام! من یک گیتار هستم . حالا میخوام داستان زندگی خودم رو براتون تعریف کنم . سالها پیش من گیتار یک نوازنده معروف بودم. نام او سارا بود ....

باید اعتراف کرد ،سالی که گذشت بدترین سال عمرم بود .با روزها ی حزن انگیز،هفته های نحس و ماه های نكبت بار... گاهی اوقات باخود میگویم شاید اگردل آرام ترکم نمیكرد........

70000 تومان

عشق یعنی علاقه دوست داشتن وصف ناشدنی عشق یعنی ناب ترین حس الهی یعنی اوج عاطفه انسانی عشق یعنی خواستن با تمام وجود...

30000 تومان

دقیقا به خاطر دارم وقتی خبر اعزام به سرزمین وحی از طریق جراید و رسانه ها به من داده شد در پوست خود نمی گنجیدم شادی زاید الوصفی به من دست داده بود با سرعت خود را به منزل رسانیدم......

هدف از تدوین این کتاب بررسی مدت در قرارداد ها است . در مبحث قرارداد ها یکی از مواردی که در هنگام تنظیم قرارداد ها با توجه به نوع آنها باید مد نظر قرار داده شود تعیین مدت است ....

توجه و نگرانی درباره مبتلایان به اضافه وزن تنها دغدغه ی افراد چاق و مبتلایان به اضافه وزن نیست. امروزه، افراد زیادی به دنبال حفظ وزن خود و مراقبت از شرایط بدنی خود هستند.....

گاهی عجیب مثل خیال ماه دور از زمان مثل کبوتری که دانه فریب می دهد دلش ...

27000 تومان

مترسک! دلسوزی می کند دلش اما در آسمان دستهایت در تپش .......

بیش از نیمی از جمعیت دنیا را زنان تشکیل میدهند . زنان با توجه به نقش ساختاری و خلقتی خود میتوانند به عنوان یکی از ارگان های مهم خانواده ،تاثیر مهمی در رشد و بالندگی جامعه بشری داشته باشند ....

150000 تومان

جغرافیای شهری بر نظام فضایی و موقع شهر تاکید دارد وعلل پراکندگی شهری و تشابهات و تناقضات اجتماعی -اقتصادی آنها را در ارتباط با ش...

36000 تومان

ریشه جرم و جنایت را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد. از آن هنگامی که آدم و حوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای چون خ...

50000 تومان

مامان -هاله دخترم -جونم مامان مامان- زنگ میزنن عزیزم فکر کنم بابات باشه برو زودتر درو باز کن -چشم چادرمو سر کردمو دم در رف...

8000 تومان

سلام! من یک گیتار هستم . حالا میخوام داستان زندگی خودم رو براتون تعریف کنم . سالها پیش من گیتار یک نوازنده معروف بودم. نام او سارا ...

65000 تومان

باید اعتراف کرد ،سالی که گذشت بدترین سال عمرم بود .با روزها ی حزن انگیز،هفته های نحس و ماه های نكبت بار... گاهی اوقات باخود میگویم شاید اگردل آرام تر...

70000 تومان

عشق یعنی علاقه دوست داشتن وصف ناشدنی عشق یعنی ناب ترین حس الهی یعنی اوج عاطفه انسانی عشق یعنی خواستن با تمام وجود...

30000 تومان

دقیقا به خاطر دارم وقتی خبر اعزام به سرزمین وحی از طریق جراید و رسانه ها به من داده شد در پوست خود نمی گنجیدم شادی زاید الوصفی به من ...

32000 تومان

هدف از تدوین این کتاب بررسی مدت در قرارداد ها است . در مبحث قرارداد ها یکی از مواردی که در هنگام تنظیم قرارداد ها با توجه به نوع ...

0 تومان

توجه و نگرانی درباره مبتلایان به اضافه وزن تنها دغدغه ی افراد چاق و مبتلایان به اضافه وزن نیست. امروزه، افراد زیادی به دنبال حفظ وزن خود و...

34000 تومان

گاهی عجیب مثل خیال ماه دور از زمان مثل کبوتری که دانه فریب می دهد دلش ...

27000 تومان

مترسک! دلسوزی می کند دلش اما در آسمان دستهایت در تپش .......

25000 تومان

بیش از نیمی از جمعیت دنیا را زنان تشکیل میدهند . زنان با توجه به نقش ساختاری و خلقتی خود میتوانند به عنوان یکی از ارگان های مهم ...