جانوران ، بی شک پویا ترین اجزای طبیعت محسوب میشوند تنوع، زیبایی و حرکات جذاب آن ها موجب ارتباط و جذب آن ها با انسان ها شده تا جایی که حتی ترسناک ترین.......

من زاده ای از زادگان ایران و به راستی توران هستم ؛ زیرا نام مادرم توران است و من فرزند دوم خانواد ه ام هستم. در زمانی به دنیا آمدم که پدرم.......

کتاب حاضر ،در چهار فصل برای خوانندگان و مخاطبان محترم ارائه و تدوین گردید . در طول مطالعه، سعی شد تا با ارائه تصاویر ، جدولها روابط ریاضی و معرفی نرم افزار های کاربردی به قدرت فهم و درک هر چه بیشتر .......

23000 تومان

"گور خر سیاه و سفید در دنیای سیاه و سفید خودش زندگی می کرد ، بدون خبر از دنیا ها یی دیگر.......

در این کتاب، دو الگوریتم فرا ابتکاری مبتی بر جمعیت جدید بنام الگوریتم دزد و پلیس (TPA) و الگوریتم تیم گدایان حرفهای (PBT ) برای حل مسائل بهینه سازی با ماهیت احتمالاتی و گسسته - پیوسته حوزه مهندسی قدرت معرفی شده اند......

در مصاف کوچه های زندگی، طریقت سر در گمی و یأس را با نوری از امید ، پیاپی طی کردم تا به دشت شقایق ها رسیدم.......

90000 تومان

در این کتاب سعی بر آن شده تا با استفاده از استاندارد ها و کتابها و مراجع معتبر بین المللی وتجربیات سازندگان رنگ و پیمانکاران اجرایی و بازرسین رنگ و پوشش وطراحان سیستم های پوششی مطالبی جمع آوری گردد......

در داستان "موفقیت شرايط مکانی نمیشناسد "، كشف خواهید كرد كه چگونه می توانید در زمان كمتر ،از هر شرايط مکانی، موفقیت بیش تري به دست آوريد. در هرمحیطی ،تنها روز ها ي خوب و بد نیستند كه ما با آن ها رو به رو میشویم .......

20000 تومان

در کشمکش قطره های گمشده ی باران در تب تند مه گرفته ی خیابان در میان بغض ترک خورده ی آسمان پی تو گشتم.......

اوایل زمستان بود و مردم، مشغول آماده شدن برای کریسمس بودند. جو هم طبق روال همیشگی اش مشغول آشپزی برای شام بود. ماه ها بود که ........

18000 تومان

داستان ما راجع به پسری است به نام علی. علی در خانواده ای فرهنگی در شمال ایران به دنیا آمد. پدر علی استاد دانشگاه در رشته الکترونیک و مادرش هم معلم ابتدایی بود. ......

24000 تومان

این کتاب سرگذشت زنانی است با محبت، دلسوز و بی نهایت فداکار که بر حسب اتفاق بر سر راه زندگی من و مادرم قرار گرفتند و شرح حال زندگی خود را با من در میان گذاشتند.......

180000 تومان

جانوران ، بی شک پویا ترین اجزای طبیعت محسوب میشوند تنوع، زیبایی و حرکات جذاب آن ها موجب ارتباط و جذب آن ها با انسان ها شده تا جایی ک...

25000 تومان

من زاده ای از زادگان ایران و به راستی توران هستم ؛ زیرا نام مادرم توران است و من فرزند دوم خانواد ه ام هستم. در زمانی به دنیا آمد...

34000 تومان

کتاب حاضر ،در چهار فصل برای خوانندگان و مخاطبان محترم ارائه و تدوین گردید . در طول مطالعه، سعی شد تا با ارائه تصاویر ، جدولها روابط ری...

23000 تومان

"گور خر سیاه و سفید در دنیای سیاه و سفید خودش زندگی می کرد ، بدون خبر از دنیا ها یی دیگر.......

25000 تومان

در این کتاب، دو الگوریتم فرا ابتکاری مبتی بر جمعیت جدید بنام الگوریتم دزد و پلیس (TPA) و الگوریتم تیم گدایان حرفهای (PBT ) برای حل م...

40000 تومان

در مصاف کوچه های زندگی، طریقت سر در گمی و یأس را با نوری از امید ، پیاپی طی کردم تا به دشت شقایق ها رسیدم.......

90000 تومان

در این کتاب سعی بر آن شده تا با استفاده از استاندارد ها و کتابها و مراجع معتبر بین المللی وتجربیات سازندگان رنگ و پیمانکاران اجرایی و بازر...

17000 تومان

در داستان "موفقیت شرايط مکانی نمیشناسد "، كشف خواهید كرد كه چگونه می توانید در زمان كمتر ،از هر شرايط مکانی، موفقیت بیش تري به...

20000 تومان

در کشمکش قطره های گمشده ی باران در تب تند مه گرفته ی خیابان در میان بغض ترک خورده ی آسمان پی تو گشتم.......

25000 تومان

اوایل زمستان بود و مردم، مشغول آماده شدن برای کریسمس بودند. جو هم طبق روال همیشگی اش مشغول آشپزی برای شام بود. ماه ها بود که ........

18000 تومان

داستان ما راجع به پسری است به نام علی. علی در خانواده ای فرهنگی در شمال ایران به دنیا آمد. پدر علی استاد دانشگاه در رشته الکترو...

24000 تومان

این کتاب سرگذشت زنانی است با محبت، دلسوز و بی نهایت فداکار که بر حسب اتفاق بر سر راه زندگی من و مادرم قرار گرفتند و شرح حال زندگ...