20000 تومان

انسان بودن و انسانیت دو موضوع جداگانه است ،انسان بودن که درکی از کالبد انسان دراشکال و ظواهر متفاوت است ونکته قابل توجه انسانیت است......

20000 تومان

دلم را آشیان کردم برای خواب گنجشکی که در سرما می لرزد ومی کارم درون خاک دستم را به شوق رویشی دیگر...

35000 تومان

داستان خرسی نامه در جلد دوم بدانجا رسید که خرسی پس از ناکامی در پاندا شدن اندوهگین گشت و به اتفاق خرس های سفید قطبی راه قطب شمال را که زیستگاه خرس های سفید بود.......

مطالعه این کتاب به پژوهشگران، محققان و دانشجویان تمامی رشته ها پیشنهاد می گردد. با استفاده از رویکرد موجود، این عزیزان میتوانند مفاهیم مورد نظر خود در رشته های گوناگون را در این قالب پیاده سازی نمایند.......

هدف از گردآوری اين مجموعه هر چه بیشتر آشنا شدن عموم مردم حتی در کشورهای غیر فارسی زبان با مبنا و منطق فکری ائمه اطهار علیهم السلام، علی الخصوص امام هشتم .... ...

ژست ،تنها چیزی است که من دارم. بعضی مواقع این ژست ها بایستی که عالیترین شکل در طبیعت باشند واگر گاه وبیگاه از موقعیت خودم عبور میکنم......

این کتاب بر اساس پدیده های عجیب و غریب شامل مواد عجیب ، گیاهان عجیب ، جانوران عجیب، میکروب های عجیب ، شرایط......

30000 تومان

بگذار در انتهای همین شعر نصف شب وسط یک خاطره خنده ام بغض شود......

ساعت نه و نیم جمعه شب است .من و همسرم در جاده و درحال برگشت به خانه مان هستیم زیرا پسرمان را که در کنکور سراسری ،در رشته مهندسی برق قبول شده است را به خوابگاه دانشگاهش برده ایم .این دومین جمعه ای است که ......

رویکرد مبتنی بر مدیریت ریسک در بسیاری از محیط های تجاری ، اتومبیل، نفت و هوا فضا، مالی و بیمه به کار برده میشود......

درکتاب جغرافیای شهری با روشن بینی ویژه ای مباحث جدید را مورد بررسی و تحلیل قرار داده اند. جهانی شدن وجابه جایی های انسانها......

38000 تومان

عام ترین تعریفی که از شهر ارائه شده ،این است که آنرا مکان اسکان گروهی انسان ها و محل فعالیت ها ی آنها میدانند......

20000 تومان

انسان بودن و انسانیت دو موضوع جداگانه است ،انسان بودن که درکی از کالبد انسان دراشکال و ظواهر متفاوت است ونکته قابل توجه انسانیت است......

20000 تومان

دلم را آشیان کردم برای خواب گنجشکی که در سرما می لرزد ومی کارم درون خاک دستم را به شوق رویشی دیگر...

35000 تومان

داستان خرسی نامه در جلد دوم بدانجا رسید که خرسی پس از ناکامی در پاندا شدن اندوهگین گشت و به اتفاق خرس های سفید قطبی راه قطب ش...

55000 تومان

مطالعه این کتاب به پژوهشگران، محققان و دانشجویان تمامی رشته ها پیشنهاد می گردد. با استفاده از رویکرد موجود، این عزیزان میتوانند مفاهی...

28000 تومان

هدف از گردآوری اين مجموعه هر چه بیشتر آشنا شدن عموم مردم حتی در کشورهای غیر فارسی زبان با مبنا و منطق فکری ائمه اطهار علیهم السلام،...

55000 تومان

ژست ،تنها چیزی است که من دارم. بعضی مواقع این ژست ها بایستی که عالیترین شکل در طبیعت باشند واگر گاه وبیگاه از موقعیت خودم عبور میکنم.....

70000 تومان

این کتاب بر اساس پدیده های عجیب و غریب شامل مواد عجیب ، گیاهان عجیب ، جانوران عجیب، میکروب های عجیب ، شرایط......

30000 تومان

بگذار در انتهای همین شعر نصف شب وسط یک خاطره خنده ام بغض شود......

36000 تومان

ساعت نه و نیم جمعه شب است .من و همسرم در جاده و درحال برگشت به خانه مان هستیم زیرا پسرمان را که در کنکور سراسری ،در رشته مهندسی ب...

90000 تومان

رویکرد مبتنی بر مدیریت ریسک در بسیاری از محیط های تجاری ، اتومبیل، نفت و هوا فضا، مالی و بیمه به کار برده میشود......

80000 تومان

درکتاب جغرافیای شهری با روشن بینی ویژه ای مباحث جدید را مورد بررسی و تحلیل قرار داده اند. جهانی شدن وجابه جایی های انسانها......

38000 تومان

عام ترین تعریفی که از شهر ارائه شده ،این است که آنرا مکان اسکان گروهی انسان ها و محل فعالیت ها ی آنها میدانند......