وضعیت : ناموجود

سهم من از عشق؟

  • ناشر: آموزشی تالیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 408
  • شابک: 978-600-8170-73-0
  • سال نشر: 1396
  • قیمت نسخه مکتوب: 25000 تومان

توضیحات:

آمبولانس آژیرکنان جلوی درب ورودی بیمارستان ایستاد. دو پرستاری که کنار در منتظر ایستاده بودند، بلافاصله به کمک شتافتند و به کمک پرستار همراه، جسم بی‌جان زنی را که گویی نفس‌های آخرش را می‌زد، روی برانکاد گذاشتند، مردمی که در حال رفت و آمد بودند با دیدن بیماری که از درد به خود می‌پیچید و رنگش مثل مرده‌ها سفید شده بود، کنار می‌رفتند تا راه را باز کنند. پرستارها با دستپاچگی و با عجله با کمک دو مرد برانکاد را به داخل آسانسور بردند پس از اینکه به طبقه چهارم رسیدند، در باز شد و آنان که آثار اضطراب و نگرانی در چهره‌شان پدیدار بود، تخت بیمار را تا اتاق عمل راندند و پس از آن سکوتی مرگبار پشت در اتاق عمل برقرار شد.

به نظر می‌رسید......

نظر خود را ارسال کنید: