وضعیت : موجود

تمرینات درمانی برای سیاتیک

  • ناشر: انتشارات ارشدان
  • زبان: فارسی
  • مترجم: سید مرتضی منصوری مهریان، بهشاد پنجهزاده، فاضل محزونیقرهدرویشلو
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 169
  • شابک: ۷۹9-۱66-۱9-67۹6-
  • سال نشر: 1400
  • قیمت نسخه مکتوب: 70000 تومان

توضیحات:

عصب  سیاتیک  طولانی ترین  و  ضخیم ترین  عصب  در بدن انسان است.

شروع آن با پنج ریشه عصبی
است که  در قسمت  تحتانی  کمر  و سوراخ های  بین  مهر ه ایخارج  شده.......

نظر خود را ارسال کنید: