وضعیت : موجود

آناتومی تمرینات عملکردی

  • ناشر: انتشارات ارشدان
  • زبان: فارسی
  • مترجم: سیدمرتضی منصوری مهریان، بهشاد پنجه زاده، منا فرزادفر
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 204
  • شابک: ۸۱۹-۲۶۶-۱۹-۶4۰۲-3
  • سال نشر: 1400
  • قیمت نسخه مکتوب: 160000 تومان

توضیحات:

هدف در این کتاب ارائه یک راهنمای عملکردی ،آناتومیکی برای تمرین کارآمد و موثر بدن
انسان است....

نظر خود را ارسال کنید: