وضعیت : ناموجود

تفسیر مثنوی مولوی (برگزیده ابیات)

  • ناشر: انتشارات ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 151
  • شابک: 879-۳۱۱-19-۱۶8۱-۳
  • سال نشر: 1400
  • قیمت نسخه مکتوب: 65000 تومان

توضیحات:

ترجمه و بخصوص تفسیر  مثنوی مولانا، بطور کامل یا آنچه مورد نظر مولاناست، غیر ممکن و بسیار سخت و مشکل است  اما همانطور که خودشان در مثنوی آورده اند :

آب دریا را اگر نتوان کشید 

هم بقدر تشنگی باید چشید

نظر خود را ارسال کنید: