وضعیت : ناموجود

نقدی بر آثار و اندیشه های دکتر ابوالقاسم گرجی

  • ناشر: انتشارات ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 171
  • شابک: 879-266-49-6988-0
  • سال نشر: 1401
  • قیمت نسخه مکتوب: 75000 تومان

توضیحات:

هدف نگارنده از نگارش این کتاب، آن است تا دکتر ابوالقاسم گرجی را همان گونه
که میزیست  و می اندیشید  به خواننده  معرفی  نماید.....

نظر خود را ارسال کنید: