وضعیت : موجود

درس گفتارهای مديريت توسعه درايران

  • ناشر: انتشارات ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 80
  • شابک: -۵۰۵8-۴9-266-8۱
  • سال نشر: 1401
  • قیمت نسخه مکتوب: 60000 تومان

توضیحات:

این کتاب، با گردآوری و بهره گیری از مراجع علمی اعم از کتب و مقالات فارسی و
انگلیسی، سخنرانی ها و مصاحبه های صاحبنظران مختلف و همچنین یافته ها ونظرات
مؤلفان آن ،بصورت منسجم و یکپارچه به رشته تحریر درآمده است

نظر خود را ارسال کنید: